Regjeringen vil slå hardere ned på arbeidslivskriminalitet

Regjeringen foreslår en kraftig økning i maksbeløp for overtredelsesgebyr som Arbeidstilsynet kan gi. Målet er å forsterke innsatsen mot useriøsitet og arbeidsmiljøkriminalitet i næringslivet.

– Lovbrudd skal aldri lønne seg! Vi skal ha et seriøst og ryddig arbeidsliv. Useriøse virksomheter skal ikke kunne tjene på å bryte loven, fordi maksbeløpet for overtredelsesgebyr er for lavt. Da må vi slå hardere ned på arbeidslivskriminalitet, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

I dag kan Arbeidstilsynet gi gebyrer på opp til 1,8 millioner kroner. Regjeringen ønsker å øke dette betydelig til 50 G, som vil si nesten 6 millioner kroner med dagens sats. Alternativt skal Arbeidstilsynet kunne gi gebyr på inntil 4 prosent av virksomhetens omsetning.

– Jeg er opptatt av trygghet og rettigheter for arbeidsfolk. Arbeidslivskriminalitet kan ha store konsekvenser for arbeidstakere, folk og samfunnet. Det er viktig at den øvre rammen for overtredelsesgebyr i arbeidsmiljøloven settes så høyt at straffen reflekterer dette, sier Brenna.

Norsk arbeidsliv er generelt trygt, produktivt og godt organisert, men det utfordres likevel av useriøse aktører og svart arbeid. Derfor vil regjeringen gi Arbeidstilsynet mulighet til å straffe kriminelle med høyere gebyr.

– Arbeidstilsynet skal være mer synlig, føre mer tilsyn, og i større grad bøtelegge og politianmelde grov arbeidslivskriminalitet. Vi har styrket budsjettene betydelig, med nærmere 70 millioner kroner siden 2021. I 2023 vedtok Arbeidstilsynet rekordmange overtredelsesgebyrer. Det viser både at regjeringens styrking har effekt, og at politikken for et trygt arbeidsliv er nødvendig, sier Brenna.

Rekordmange overtredelsesgebyr i fjor

Nye tall fra Arbeidstilsynet viser at det i 2023 ble ilagt rekordmange overtredelsesgebyr. I en slik situasjon er det regjeringens oppgave å sørge for at Arbeidstilsynet blir utstyrt med et verktøy som gir mulighet for å ilegge avskrekkende gebyrer, dersom det er behov for det.

De mest alvorlige sakene skal fortsatt anmeldes og følges opp i det ordinære straffesporet av politiet og påtalemyndigheten.

– Det er viktig at alvorlig arbeidslivskriminalitet behandles som kriminalitet. En økning av gebyrtaket styrker verktøyene til Arbeidstilsynet, og det kan ha en preventiv effektiv. De mest alvorlige sakene skal fortsatt følge et ordinært straffespor. Slik blir dette et solid løft for det seriøse arbeidslivet, sier Brenna.