Prop. 76 L (2023–2024)

Endringer i arbeidsmiljøloven mv. (rammer for overtredelsesgebyr)

Proposisjonen inneholder forslag om å øke den øvre rammen for overtredelsesgebyr i arbeidsmiljøloven fra dagens 15 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) til 50 G eller inntil fire prosent av virksomhetens årsomsetning. Det høyeste beløpet skal utgjøre den øvre rammen i det enkelte tilfellet. Forslaget vil styrke kampen mot arbeidslivskriminalitet.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget