Regjeringens posisjoner til Critical Raw Materials Act og Net Zero Industry Act

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

16. mars presenterte Europakommisjonen forslag til to nye forordninger om kritiske råvarer og grønn industriproduksjon. Her er regjeringens posisjoner.

Critical Raw Materials Act (CRMA) og Net Zero Industri Act (NZIA) har som mål å øke forsyningssikkerheten og robustheten i EUs energisystem ved å styrke det industrielle økosystemet. Økt selvforsyning er ansett som nødvendig gitt den økte spenningen i geopolitikken.

Regjeringen har utarbeidet norske posisjoner til CRMA og NZIA, med bakgrunn i innspill fra norske bedrifter og interesseorganisasjoner. Norges endelige vurderinger av de to forordningene, inkludert spørsmålet om eventuell innlemmelse i EØS-avtalen, vil først foreligge når forordningene er endelig vedtatt av EU.