Reglene om PSTs etterretningsoppdrag trer i kraft 1. september 2023

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

I statsråd i dag ble det besluttet at endringene i politiloven om at PST skal utarbeide analyser og etterretningsvurderinger om forhold i Norge som kan true Norges suverenitet, territorielle integritet, demokratiske styreform og andre nasjonale sikkerhetsinteresser trer i kraft 1. september 2023. Reglene gir PST et klart mandat som Norges innenlands etterretningstjeneste.

Politiregisterloven ny § 65 a om behandling av åpent tilgjengelig informasjon trer ikke i kraft ennå. Det er behov for både tekniske endringer og nærmere forskriftsregler om behandlingen før bestemmelsen kan tre i kraft.

Departementet vil komme tilbake til dato for ikraftsetting av reglene om behandling av åpent tilgjengelig informasjon på et senere tidspunkt.