Reindrift- unike smaker og opplevelser

Reindriften i Norge produserer et produkt som er naturbasert, ekte og smakfullt. Næringen er en viktig bidragsyter til Norge som turistdestinasjon og til utviklingen av Matnasjonen Norge.

– Det reindriftsbaserte reiselivet har over flere år opplevd økt etterspørsel. Det er viktig at hoteller og restauranter setter reinkjøttet på menyen, og at historien bak kjøttet blir fortalt. Slik vil gjestene ikke bare oppleve et godt måltid, men samtidig få økt kunnskap om lokal mat og historie, og ikke minst om reindriften som en helt spesiell næring, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad (SP).

Gjennom markedsrettet produktutvikling og profesjonalisering av hele verdikjeden fra vidde til bord, har oppmerksomheten omkring norsk reinkjøtt økt. Økt tilgjengelighet og oppskrifter på retter med reinkjøtt til både hverdag og fest bl.a. hos Matprat, har bidratt til at det har blitt enklere for forbrukerne å velge dette smakfulle og sunne kjøttet.

Reinkjøttet skjæres og bearbeides i alt fra store bedrifter til små familiedrevne foredlingsbedrifter. Foredlingen av råvarene som gjøres i bedriftene er avgjørende for økt verdiskaping, og for at det kan tilbys et bredt spekter av kvalitetsprodukter i butikker og restauranter. Videre utvikling av disse bedriftene er derfor av stor betydning for utviklingen av markedet for reinkjøtt.

Reinsdyrkjøtt på flatbrød.
Reinsdyrkjøtt på flatbrød. Foto: Tom Haga

– Valget av reinkjøtt som en av hovedingrediensene i Europa-finalen av kokkekonkurransen Bocuse d’Or har plassert reinkjøttet der det hører hjemme: blant eliten av råvarer. Utvelgelsen viser at reindriften kan levere kvaliteter som etterspørres av det ypperste av moderne kokkekunst, sier Pollestad.

Reindriften har mer å by på

Reindriftsnæringen bidrar med både smak og opplevelser innenfor turisme. Gjennom å tilby varer og tjenester med utgangspunkt i egen drift, gir det mulighet til å formidle kunnskap om egen næring, kultur og samiske språk. Dette er et viktig bidrag for å styrke økonomien for familiebasert reindrift.

Flere reindriftsbaserte reiselivsbedrifter tilbyr lærings- og omsorgstjenester som bygger på samisk kultur, tradisjoner, duodjii, historie, mennesker, dyr, natur og reindrift. Tjenestene som tilbys under paraplyen Ut på vidda er tilrettelagte tjenester for enkeltpersoner eller grupper i ulike livssituasjoner. Dette skal gi personlig utvikling gjennom læring, mestring og sosialt fellesskap.

I reindriften er det tradisjon for å utnytte alle deler av dyret. De delene av dyret som ikke kan spises, som skinn og horn, blir brukt til blant annet klær, redskaper og smykker. Dette er tradisjonskunnskaper som best ivaretas gjennom aktiv bruk i reindriftsfamilien og overføring av kunnskap mellom generasjoner.