Rekordmange flykninger bosatt i 2023

Over 33 000 flyktninger ble bosatt over hele landet i 2023. Det er det høyeste antallet i løpet av ett år. Til nå har Norge bosatt 65 000 de siste to årene. Myndighetene har anmodet norske kommuner om å bosette 37 000 flyktninger i 2024.

– I snart to år har Russland ført en brutal angrepskrig mot Ukraina. Vi skal fortsette å stille opp for ukrainerne, samtidig som vi har kontroll på innvandring og integrering i Norge. De som kommer hit skal få en trygg og god hverdag, og kan forsørge seg selv så raskt som mulig. Jeg håper kommunene svarer positivt på anmodningen for 2024, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

I høst kom regjeringen med tiltak for å håndtere høye ankomstene, og regjeringen vurderer fortløpende tilpasninger.

– Vi har tatt flere konkrete grep for et mer bærekraftig ankomstnivå av ukrainere til Norge. Vi ønsker at flere ukrainere kommer raskere i arbeid, og har derfor foreslått at introduksjonsprogrammet blir mer arbeidsrettet. Vi har også satt av 30 millioner kroner i statsbudsjettet for 2024 til å etablere et nasjonalt tilbud om digital norskopplæring. På den måten skal det bli enklere å kombinere arbeid med å lære seg norsk, fortsetter Brenna.

Hatten av for ny, historisk rekord

Over 29 000 av de som ble bosatt i Norge i 2023 var ukrainske flyktninger med midlertidig kollektiv beskyttelse. I løpet av de to siste årene har Norge bosatt nærmere 65 000 flyktninger. Det er omtrent like mange som det bor i middels store bykommuner. 

– Det er enda en historisk rekord! Det er lagt ned en formidabel innsats fra kommuner, fylkeskommuner og frivillige over hele landet for å bosette og inkludere flyktninger. Jeg tar av meg hatten for alle som bidrar i denne viktige jobben, sier Brenna.

For andre år på rad var det fylkene Viken og Vestland som bosatte flest i antall, men sett i forhold til folketall er bosettingen høyest i Nordland og Møre og Romsdal. Oslo ligger lavest, både samlet og andelsvis.

– Det er, og vil fortsatt være krevende å bosette flyktninger. Likevel ser vi at engasjementet og viljen til å bidra er stor. Det gjelder både store og små kommuner. Så godt som alle landets kommuner har bosatt flyktninger i 2023, sier Brenna.

Oversikt over anmodningstallene fordelt på kommuner og fylker kan du se her: Bosettingstall | IMDi

– De store byene gjør en viktig jobb fordi de klarer å bosette så mange i antall. Samtidig blir jeg minst like imponert når jeg ser at Utsira, sammen med kommunene Namsskogan, Røyrvik og Modalen, er de kommunene som bosetter flest i forhold til antall innbyggere, sier arbeids- og inkluderingsministeren.