Renhold skal tilbake til Forsvaret

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

- Renholdet av forsvarets lokaler skal, i tråd med Hurdalsplattformen, gjøres av egne ansatte og arbeidet med dette er igangsatt. Dette er et av Norges største renholdsoppdrag og da må vi bruke nødvendig tid for å sikre gode ordninger både for Forsvaret og berørte ansatte. Vi ser nå at det vil være uforsvarlig å kutte avtaler allerede ved årsskiftet, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Forsvaret vil lyse ut fem avtaler om renhold som utløper 31.desember 2022. Årsaken er at Forsvaret risikerer å stå uten renhold fra 1. januar 2023 dersom vi ikke får etablert en overgangsperiode før renhold er tilbakeført. Dette vil være renholdskontrakter med kortere varighet. Tilbakeføring av renhold med egne ansatte er planlagt startet i 2023. Nødvendigheten av sikkerhetsklarering er blant forholdene som gjør at det er usikkert om tilstrekkelig eget personell kan være på plass innen årsskiftet.

- Ambisjonen er å få til en bedre samlet løsning for renhold enn vi har i dag. Jeg er utålmodig etter å få gjennomført tilbakeføringen, men har respekt for at dette må planlegges godt for å sikre en varig løsning og en smidig overgang for alle berørte. Denne regjeringen er opptatt av at renholdspersonell skal ha en trygg og god arbeidshverdag, samtidig med at renholdet også må sees som førstelinjen i vedlikeholdet, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.