Revidert jordbruksavtale

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Denne jordbruksavtalen er inngått mellom staten og jordbruket ved Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag etter tilleggsforhandlinger som følge av tørken sommeren 2018. Avtalen ble signert 26.10.2018.