Risiko for tvangsekteskap i sommerferien

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

For noen barn og unge blir ikke sommerferien helt som ventet. Enkelte opplever å bli tatt med til utlandet, og etterlatt der mot sin vilje. Utenlandsreisen kan for noen innebære en risiko for tvangsekteskap, æresrelatert vold eller kjønnslemlestelse. Tre statsråder går ut med en kraftig advarsel foran årets sommerferie.

– Etter to somre med reiserestriksjoner på grunn av pandemien, har mange i stor grad vært hindret fra å reise til utlandet. Det har bidratt til å begrense mulighetene for å ta med barn og unge til utlandet og etterlate dem mot deres vilje. Vi vet ikke hvordan årets sommer blir, men alle som jobber med barn og unge må være oppmerksomme på dette nå, og ha beredskap for å hindre slike overgrep, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Beredskapsbrev
Sammen med barne- og familieminister Kjersti Toppe har hun skrevet et beredskapsbrev til alle landets kommuner, fylkeskommuner og statsforvaltere hvor de advarer mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. De ber om at alle som jobber med barn og unge i skoler, helsetjenesten, NAV, barnevernstjenesten, familievern og flyktningtjenesten får beskjed om å være ekstra oppmerksomme slik at tvangsekteskap og annen negativ sosial kontroll kan forhindres.

– Arbeidet med å sikre barn og unges rettigheter er høyt prioritert i regjeringen. Alle barn og unge har rett til beskyttelse mot negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Forebygging er svært viktig i disse sakene, her har skolen en viktig rolle. Barnevernet må motta en bekymringsmelding for å kunne bistå, og jeg vil minne om at avvergingsplikten alltid går foran taushetsplikten, sier Toppe.

Begrenset hjelp
Utenriksminister Anniken Huitfeldt deler bekymringen foran årets sommerferie.

– Det er viktig at vi gjør hva vi kan for å forhindre at barn og unge etterlates i utlandet mot sin vilje, utsettes for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, æresrelatert vold eller kjønnslemlestelse. Når barna først er ute av landet, er det begrenset hva norske myndigheter kan bistå med. Da må vi forholde oss til folkerettslige rammer og vertslandets lover og regler. Det er derfor forebygging er så viktig, understreker Huitfeldt.

Mulighetene til å bistå kan være enda vanskeligere hvis barnet eller ungdommen har dobbelt statsborgerskap, og er borger av landet de befinner seg i. 

– Vi fraråder reiser til enkelte land, vanligvis på grunn av sikkerhetssituasjonen i landet. I disse landene er utenrikstjenestens mulighet til å bistå ytterligere begrenset, uavhengig av årsaken til at vedkommende befinner seg der, sier utenriksministeren.

Aktuelle telefonnummer for aktører, barn og unge og deres pårørende