Rotevatn leder miljøtoppmøte i FN

FNs femte miljøforsamling (UNEA-5) starter mandag 22. februar og blir denne gangen ledet av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. På grunn av koronasituasjonen blir FNs miljøtoppmøte delt i to, det åpnes virtuelt mandag og avsluttes ett år senere i Nairobi, Kenya.

Under FNs miljøforsamling møtes verdens klima- og miljøministere for å løse viktige miljøproblemer, utforme den globale miljøagendaen og gi strategiske føringer til FNs miljøprogram (UNEP).

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn(V9 leder FNs miljøforsamling UNEA-5
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) er president for FNs miljøforsamling UNEA-5 som ble åpnet digitalt 22. februar 2021 med over 380 deltakere fra hele verden. Foto: Snorre Tønset/KLD


- Klimaendringer og miljø-ødeleggelser har ikke stoppet opp under pandemien. Det er viktig at miljøforsamlingen og FNs miljøprogram som verdens ledende miljøautoritet fortsetter arbeidet med viktige miljøsaker. Miljøarbeidet blir ikke mindre viktig under pandemien, tvert imot bør arbeidet for å styrke og bevare naturen være enda viktigere enn før, når vi ser på sammenhengene mellom tap av natur og forekomster av sykdommer som COVID-19, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).På grunn av pandemisituasjonen åpnes denne gangen miljøforsamlingen virtuelt. Siste del av møtet skal etter planen avsluttes ett år senere i Nairobi, Kenya. Under den virtuelle delen av miljøforsamlingen er det ventet at FNs miljøprograms strategi for 2022-2025 og arbeidsprogrammet med budsjett for 2022-2023 blir vedtatt. Strategien og arbeidsprogrammet fokuserer på klimatiltak, for å begrense økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen til under 2 grader; tiltak for naturen, for å redusere tap av biologisk mangfold og fremme restaurering av økosystemer, og tiltak for miljøet, for å redusere forurensning fra kjemikalier og avfall, av luft, vann og jord.

- Jeg vil gjerne gratulere det norske presidentskapet med arbeidet de har gjort mot den første virtuelle utgaven av FNs miljøforsamling noensinne, sier Inger Andersen, lederen av FNs miljøprogram (UNEP).

- At vi nå får vedtatt en modig og kraftfull strategi for UNEP betyr at vi kan forsterke arbeid vårt for å motvirke de tre globale krisene menneskeheten står i: klimakrisen, natur og naturmangfoldkrisen og krisen vi har med forurensing og avfall. Slik vil vi kunne forsterke vårt fokus på mønstre for forbruk og produksjon som ikke er bærekraftige, og som truer både folk og planeten vår, sier Andersen.

Miljøforsamlingen vil også jobbe for å fremme grønne stimuluspakker i gjenoppbyggingen etter pandemien, for å gi økonomisk vekst, forsterke det grønne skiftet, skape grønne jobber og bevare natur.

- Koronakrisa har ikke vært bra for klima og miljø i verden. Det er viktig nå at gjenoppbyggingen som må skje er så grønn som mulig, riktig innsats nå kan gjøre en enorm forskjell for den globale situasjonen for klima og miljø, sier Rotevatn.

Den virtuelle miljøforsamlingen markerer starten på et avgjørende år for miljøet. I løpet av 2021 skal en ny global naturavtale forhandles fram på toppmøtet i Kunming i Kina. Før klimatoppmøtet i Glasgow neste høst skal alle land melde inn nye og skjerpede klimamål. I tillegg vil det i regi av FN arrangeres toppmøter om hav og bærekraftige mat-systemer. Det hele vil kulminere på avslutningen av FNs femte miljøforsamling i Nairobi, Kenya, i 2022. Der ventes verdens miljøministere å vedta en rekke viktige resolusjoner på mange ulike områder, blant annet en resolusjon for å starte forhandlinger om en ny global avtale mot plast i havet.
FNs miljøforsamling i 2022 vil også markere 50-års-jubileet for FNs miljøprogram som ble etablert på Stockholmskonferansen i 1972.

Første del av FNs miljøtoppmøte avsluttes tirsdag 23. februar.