Nyheter

Rune Andersen ny sjef for Forsvarets operative hovedkvarter

Kontreadmiral Rune Andersen ble i dag utnevnt i statsråd til viseadmiral i Sjøforsvaret, og blir beordret i stillingen som sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

Andersen har lang og variert operativ tjenesteerfaring fra Sjøforsvaret, blant annet som skipssjef på både Hauk- og Skjold-klasse missiltorpedobåt, divisjonssjef i MTB-våpenet og som sjef for MTB treningssenter. Han har også erfaring fra Forsvarsdepartementet og Sjøforsvarsstaben, og var sjef Marinen fra 2018 til 2020. Kontreadmiral Andersen har siden 2020 vært sjef for Sjøforsvaret.

Kontreadmiral Rune Andersen blir ny sjef for Forsvarets operative hovedkvarter
Kontreadmiral Rune Andersen blir ny sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Foto: Forsvaret

Kontreadmiral Andersen har fire års erfaring fra NATOs maritime hovedkvarter i Northwood i Storbritannia, og i denne perioden var han også deployert som liaisonoffiser til Combined Maritime Forces i Bahrain.

Andersen har høyere utdanning fra Forsvarets stabsskole i Danmark i 2006 og Forsvarets høgskoles sjefskurs høsten 2016.

Rune Andersen overtar jobben som sjef for FOH etter generalløytnant Yngve Odlo som går av for aldersgrensen.