Russland suspendert fra FNs menneskerettighetsråd

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

FNs generalforsamling stemte i dag for å suspendere Russland fra FNs menneskerettighetsråd. 93 land stemte for resolusjonen, 24 land stemte mot og 58 land stemte avstående. Norge var blant landene som var medforslagsstiller til resolusjonen og stemte for at Russland suspenderes fra Menneskerettighetsrådet.

– Russlands ulovlige invasjon av Ukraina og brutale krigføring i strid med folkeretten har dramatiske konsekvenser for befolkningen i Ukraina. Det er begått grove menneskerettighetsbrudd. Bildene fra Butsja viser grusomme overgrep og angrep mot sivile. Disse handlingene er ikke forenelig med å skulle fremme og beskytte menneskerettighetene i FNs menneskerettighetsråd. Norge er derfor blant landene som har stemt for at Russland suspenderes fra Menneskerettighetsrådet, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

FNs menneskerettighetsråd er FNs primære mellomstatlige organ for fremme og beskyttelse av menneskerettighetene. De 47 medlemslandene velges inn for tre år om gangen. At Russland suspenderes fra FNs menneskerettighetsråd betyr at de mister stemmeretten, som er forbeholdt de 47 medlemslandene i Rådet. Russland vil imidlertid fortsatt kunne delta aktivt i debatter og forhandlinger som observatører, på lik linje med det Norge gjør i dag.