Samarbeider med EU om utenriks- og sikkerhetspolitikk

Av Børge Sved, EU-delegasjonen

Norge og EU har mange felles utenriks- og sikkerhetspolitiske interesser. I 2012 sluttet Norge seg til totalt 58 felles holdninger og erklæringer formulert av EUs utenrikstjeneste

Foto: EU-delegasjonen

Norge og EU har mange felles utenriks- og sikkerhetspolitiske interesser. I 2012 sluttet Norge seg til totalt 58 felles holdninger og erklæringer formulert av EUs utenrikstjeneste.

Siden Norge deler felles grunnverdier og har mange like målsetninger som EU, er Norges utenrikspolitikk ofte sammenfallende med EUs utenrikspolitikk. Dette gir seg blant annet utslag i Norges samarbeid med EU på det utenriks- og sikkerhetspolitiske området (FUSP).

En del av samarbeidet går ut på at Norge blir forespurt om å slutte seg til når EU fremmer felles holdninger og erklæringer på ulike felter. Dette gjelder ofte kjerneområder som menneskerettigheter, engasjementspolitikk, klima og miljø, hvor Norge og EU ofte har felles interesser overfor andre internasjonale aktører. Det er EUs utenrikstjeneste (European External Action Service – EEAS) som utformer erklæringene og de felles holdningene.

58 felles holdninger og erklæringer
I løpet av 2012 sluttet Norge seg til totalt 58 erklæringer/felles holdninger. Litt under halvparten av disse gjaldt sanksjoner mot ulike regimer. En stor del gjaldt også menneskerettigheter.

Blant annet har Norge og EU innført felles sanksjoner mot Syria, Iran, Nord-Korea, Zimbabwe og Hviterussland i løpet av fjoråret. Norge har også sluttet seg til EUs erklæringer i forbindelse med Den internasjonale dagen mot rasisme, Den internasjonale dagen for pressefrihet, Den internasjonale dagen mot dødsstraff og Den internasjonale dagen mot transfobi og homofobi. Norge har også sluttet seg til EUs erklæringer om fredsprossesessen i Midtøsten og om situasjonen i Øst-Asias maritime områder.

Totalt sluttet Norge seg til nær 90 prosent av de felles holdningene/erklæringene hvor vi ble spurt om tilslutning i 2012. I tilfellene hvor det ble takket nei, var det hovedsakelig fordi Norge ønsket å markere en egen politikk på området. Her kan du lese alle erklæringene og felles holdningene Norge har sluttet seg til.

Tjent med samarbeidet
I Stortingsmelding 5 – 2012-2013 understrekes det at Norge er tjent med et EU som kan være tydelig i utenrikspolitikken når Norge og EU har felles interesser. EU har som mål å bli mer enhetlig som utenrikspolitisk aktør, noe som også får betydning for Norges samarbeid. Et nært samarbeid kan gi Norge større tyngde og gjennomslagskraft internasjonalt.


Mer informasjon:

Les mer om hvordan Norge og EU samarbeider om felles utenriks- og sikkerhetspolitikk her.

Til toppen