Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Samarbeidsrådet for kultur og reiseliv leverer sin sluttrapport

Samarbeidsrådet for kultur og reiseliv ble oppnevnt av regjeringen i juni 2017 med representanter fra kultursektoren og reiselivsnæringen. Formålet med rådet har blant annet vært å komme med innspill til regjeringens strategi for kultur og reiseliv, som Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet utarbeider sammen.

Rådet fikk i oppgave å foreslå konkrete tiltak for å øke omfanget, kvaliteten og tilgjengeligheten på kulturbaserte reiselivsprodukter. Rådet leverte sine første anbefalinger i august 2017 og sin første innspillsrapport i august 2018. Nå leverer de sin sluttrapport.

Sluttrapporten "Powered by Culture"

Rådets mandat og medlemmer

– Ved å styrke Norges posisjon som en kulturdestinasjon, kan kunst- og kulturfeltet nå ut til nye publikummere, både utenlandske og kortreiste turister. Ofte er det kunsten og kulturopplevelsene på reisen som gir oss inntrykk som vi ikke glemmer, som åpner oss og får oss til å reflektere, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

– Potensialet for økt verdiskaping og lønnsomhet fra kulturturisme er stort, både innenfor kultur, reiseliv og andre næringer. Kultur kombinert med reiseliv kan bidra til økt aktivitet, økt næringsutvikling og flere arbeidsplasser over hele landet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Samarbeidsrådet for kultur og reiseliv har gjort en viktig jobb, og rapporten er av betydning for regjeringens arbeid på dette området, sier Grande.

Hovedbudskapet i sluttrapporten er, som i den første innspillsrapporten, at regjeringen bør formulere en politisk ambisjon for utviklingen av kulturturisme mot 2030, med tallfestet forventning til verdiskaping og tydelig vilje til å satse.

Samarbeidsrådet gir i sluttrapporten innspill knyttet til roller og ansvar i regjeringen, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, Kulturdepartementet sammen med Norsk kulturråd, samt til kultur- og reiselivsaktørene selv. De gir også innspill til enkelte tema som de mener er viktige i utviklingen av kulturturisme; digital transformasjon, investeringer, helhetlig attraksjonsutvikling og bærekraft. De har også et innspill knyttet til kulturturisme i Sápmi. Rådet har vært ledet av Reidar Fuglestad.

 

Til toppen