Samferdselsministeren - besøker Jernbanedirektoratet

Sted: