Samferdselsministeren - besøker Statens vegvesen

Sted: