Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Samferdselsministeren deltar på åpning av ny tømmerterminal på Hauerseter

Sted:

Informasjon hos Norske Skog