Samferdselsministeren deltar på kontaktkonferanse med fylkene

Sted: