Samferdselsministeren - deltar på samling hos Oslo Sporveiers Arbeiderforening

Sted: