Samferdselsministeren har digitalt møte med Godsalliansen

Sted: