Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Samferdselsministeren har digitalt møte med Godsalliansen

Sted: