Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Samferdselsministeren har digitalt møte med Innlandet fylkeskommune

Sted: