Samferdselsministeren har digitalt møte med NHO sjøfart

Sted: