Samferdselsministeren har digitalt møte med ordfører i Arendal

Sted: