Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Samferdselsministeren har digitalt møte med ordfører i Risør kommune

Sted: