Samferdselsministeren har digitalt møte med ordfører i Risør kommune

Sted: