Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Samferdselsministeren har digitalt møte med Stor-Oslo Nord-alliansen

Sted: