Samferdselsministeren har møte med fylkesordfører i Rogaland

Sted: