Samferdselsministeren har møte med interkommunalt planstyre i Sør-Odal og Nes

Sted: