Samferdselsministeren har møte med NHO luftfart

Sted: