Samferdselsministeren har møte med ordfører i Vik

Sted: