Samferdselsministeren har møte med Trøndelag fylkeskommune

Sted: