Samferdselsministeren har møte med Oslos byrådsleder

Sted: