Respons på Gamle Logen:

Nyheter

Samtale med generalsekretær Jens Stoltenberg og utenriksminister Anniken Huitfeldt

Den 30. mai arrangerer Respons-prosjektet i UD, i samarbeid med Den norske Atlanterhavskomité, en samtale på Gamle Logen i Oslo med utenriksminister Anniken Huitfeldt og generalsekretær Jens Stoltenberg om sikkerhetspolitikk.

Les mer og se sendingen på sidene til Den norske Atlanterhavskomité.

Generalsekretær Jens Stoltenberg er i Norge i forbindelse med Natos utenriksministermøte i Oslo den 31. mai og 1. juni. I samtalen med Anniken Huitfeldt og Jens Stoltenberg, vil generalsekretær Kate Hansen Bundt fra Den norske Atlanterhavskomité, spørre om situasjonen i Ukraina, om transatlantisk sikkerhet, og arbeidet i Nato frem mot toppmøtet i Vilnius i juli.  

Stoltenbergs ni år lange periode som generalsekretær i Nato har vært preget av et stadig mer ustabilt sikkerhetspolitisk landskap. Når Natos stats- og regjeringssjefer møtes til toppmøte i Vilnius 11. og 12. juli vil de fatte beslutninger med vidtrekkende konsekvenser for fremtidig vestlig sikkerhetsarkitektur.

Samtalen på Gamle Logen 30. mai vil fokusere på hva som står på spill for transatlantisk og norsk sikkerhet, i en verden preget av stormaktsrivalisering og krig. Hvilken virkning vil Finlands og Sveriges Nato-medlemskap ha for Norges nærområder, og Nato som helhet? Hvordan skal vi verne om vestlige, demokratiske verdier i møte med stadig flere autoritære krefter som finner sammen i et tettere og mer forpliktende samarbeid?

Arrangementet er del av Respons – norsk utenrikspolitikk for en ny tid, en landsomfattende konferanseserie for en fremtidsrettet og inkluderende utenrikspolitikk.

Arrangementet kan også følges på nett-tv på denne siden 30. mai. 

Les mer om prosjektet: