Afghanistan-samtaler i Oslo

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Norge har invitert representanter for Taliban til Oslo 23. til 25. januar 2022 for møter med norske myndigheter, representanter for det internasjonale samfunn og andre afghanere med bakgrunn fra det sivile samfunn.

– Vi er ekstremt bekymret for den alvorlige situasjonen i Afghanistan. Det er en fullskala humanitær katastrofe for millioner av mennesker. For å hjelpe de sivile i Afghanistan må det internasjonale samfunn, så vel som afghanere fra ulike deler av samfunnet ha dialog med Taliban. Vi vil være tydelige i våre forventninger til Taliban, særlig når det gjelder jenters skolegang og menneskerettigheter som kvinners deltakelse i samfunnet, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

I Oslo skal Taliban møte representanter for norske myndigheter og flere allierte land. Det vil også finne sted møter mellom Taliban-delegasjonen og andre afghanere. Disse har bakgrunn fra ulike felt og inkluderer kvinnelige ledere, journalister, og personer som arbeider med blant annet menneskerettigheter og humanitære, økonomiske, sosiale og politiske spørsmål.

– Dette er ikke en legitimering eller anerkjennelse av Taliban. Men vi må snakke med de som i praksis styrer landet i dag. Vi kan ikke la den politiske situasjonen føre til en enda verre humanitær katastrofe, sier Huitfeldt.

Afghanistan gjennomlever tørke, pandemi, økonomisk kollaps og virkninger av mangeårig konflikt. 24 millioner mennesker opplever akutt matusikkerhet og er usikre på hvordan de skal få tak i nok mat. Det rapporteres at én million barn kan dø av sult. FN anslår at hungersnød rammer over halve befolkningen i vinter og at 97 prosent av befolkningen kan falle under fattigdomsgrensen i år.

Norge fortsetter å ha dialog med Taliban for å fremme menneskerettigheter, kvinners deltakelse i samfunnslivet, og for å styrke humanitær og økonomisk innsats i Afghanistan til støtte for det afghanske folket. Tidligere denne uken besøkte en norsk delegasjon Kabul for samtaler om den prekære humanitære situasjonen i landet.

– Humanitær bistand er helt nødvendig, men det er ikke nok. Vi må unngå at grunnleggende tjenester som helse og utdanning kollapser. Vi må støtte levebrødet til familier og lokalsamfunn. Det kan begrense antallet som trenger humanitær bistand, sier utenriksministeren.

Et kjennetegn i Norges freds- og forsoningsarbeid er vår vilje til å snakke med alle parter. Norge har vært i dialog med Taliban i mange år.

Priv. til red.: Svært begrensede pressemuligheter
Møtene er lukket. Det vil være svært begrensede muligheter for mediedekning. Det er ikke planlagt formelle pressekonferanser i løpet av eller etter møtedagene. Media som ønsker praktisk informasjon, bes kontakte Utenriksdepartementets kommunikasjonsenhet, media@mfa.no i løpet av lørdag 22. januar.