Sandra Borch går av som statsråd

Sandra Borch har i dag orientert statsministeren og sin partileder om at hun går av som forsknings- og høyere utdanningsminister.

– Da jeg skrev min masteroppgave for rundt ti år siden, gjorde jeg en stor feil. Jeg hentet tekst fra andre oppgaver uten å oppgi kilde. Som statsråd for forskning og høyere utdanning har det vært viktig for meg å sikre at vi har et godt regelverk for gjennomføring av eksamener. Jeg ser at feilen jeg har gjort ikke er forenlig med å være ansvarlig for dette regelverket. Det er jeg veldig lei meg for og tar konsekvensen av ved å gå av som statsråd, sier Sandra Borch.

– Det har vært et stort privilegium å være statsråd i denne regjeringen. Jeg har fått lov til å være både landbruks- og matminister og forsknings- og høyere utdanningsminister. Siden i sommer har jeg reist rundt til universiteter og høyskoler i hele Norge. Det har vært utrolig inspirerende. Vi har studenter og forskere her i Norge som har imponert meg stort, sier Sandra Borch.

Nedenfor er Sandra Borchs orientering fra pressekonferansen i sin helhet:

Takk for at dere kom hit til Kunnskapsdepartementet på kort varsel en fredags kveld.

Jeg har i dag gitt statsministeren og min partileder beskjed om at jeg trekker meg som forsknings- og høyere utdanningsminister. Beslutningen om å trekke seg var helt og holdent min.

Som dere sikkert er kjent med, har E24 i ettermiddag publisert en sak som viser at det er tekstlikhet i flere avsnitt mellom min masteroppgave og andre masteroppgaver.

Da jeg skrev min masteroppgave for rundt ti år siden, gjorde jeg en stor feil. Jeg hentet tekst fra andre oppgaver uten å oppgi kilde. Det er jeg veldig lei meg for.

Som statsråd for forskning og høyere utdanning har det vært viktig for meg å sikre at vi har et godt regelverk for gjennomføring av eksamener. Jeg ser at denne feilen ikke er forenlig med å være ansvarlig for dette regelverket.

Jeg har ikke full oversikt over hvor mye tekstlikhet det er i oppgaven. Det kan være flere eksempler enn det E24 har lagt fram.

Feilen er min, og den tar jeg det fulle og hele ansvaret for.

Det har vært et stort privilegium å få være statsråd i denne regjeringen. Jeg har fått lov til å være både landbruks- og matminister og forsknings- og høyere utdanningsminister. Siden i sommer har jeg reist rundt til universiteter og høyskoler i hele Norge. Det har vært utrolig inspirerende. Vi har studenter og forskere her i Norge som har imponert meg stort.

Regjeringen er i gang med veldig viktig politisk arbeid i denne sektoren. Om kort tid skulle jeg legge fram flere viktige stortingsmeldinger, blant annet om opptakssystemet. Nå skal noen andre få gleden av å ta dette arbeidet i havn.

På det nåværende tidspunkt har jeg ikke noe mer å tillegge. Det er sikkert mange som har spørsmål, men jeg klarer ikke å besvare dem i dag. Det jeg har delt med dere i dag, er det jeg på det nåværende tidspunkt har å si om denne saken. Det ber jeg om forståelse for.