Statsministerens innledning etter Sandra Borchs avgang

God ettermiddag, alle sammen. Sandra Borch gjorde feil, feil som er uforenlig med å være forsknings- og høyere utdanningsminister. Hun bad om å få gå av og det var rett. Det er oppsummeringen av det som har skjedd siste døgn.

                                                                                      Sjekket mot framføring

Bakgrunnen for avgangen er at da Sandra for ti år siden skrev sin masteroppgave ved Universitetet i Tromsø, hentet hun tekst fra andre oppgaver uten å oppgi kilde.

Jeg merker meg det Sandra sier, at hun ikke har full oversikt over hvor mye tekstlikhet det er, og om det kan være flere eksempler enn de E24 har dokumentert.

Hun var veldig tydelig på at det var feil, og det er hennes feil, som hun gjorde da masteroppgaven ble skrevet, og at det ikke er forenlig med å være ansvarlig statsråd nettopp for det regelverket, og integriteten i høyere utdanning. Og at hun ikke har den tilliten som trengs. Det er en riktig vurdering.

Som statsråd er det helt avgjørende å ha tillit, og det som har kommet fram er som sagt ikke forenlig med å ha jobben som forsknings- og høyere utdanningsminister.

Så er det slik at det alltid må være den enkelte som informerer om saker, i nåtid eller fortid, som kan være problematisk for dem som statsråd.

Dette er informasjon som ikke har kommet fram i samtaler før Sandra Borch ble statsråd, og det ligger altså flere år tilbake i tid.

Jeg ble orientert om at Sandra Borch ønsket å gå av som statsråd i går ettermiddag da jeg var på reise i indre Troms med Forsvaret. Det var en trist beskjed å få, men det var en riktig avgjørelse, og at den ble tatt umiddelbart, og at Sandra Borch nå trer ut av regjering.

Vi kan ikke gardere oss helt mot at enkeltpersoner gjør feil, det er til syvende og sist den enkeltes ansvar.

Min holdning er at når slike saker dukker opp, også fra mange år tilbake, så må vi håndtere dem der og da, fordele og ta ansvar, så må vi gå videre.

Jeg vil gjerne si at vi har store ting på gang innen høyere utdanning. Vi jobber videre med mange svært viktige saker fremover, blant annet et nytt opptakssystem til høyere utdanning, en stor reform som vi arbeidet med i regjering på torsdag veldig grundig. Og det har vi til hensikt å jobbe videre med fra tidlig neste uke.

Det er mitt mål at vi skal ha en ny statsråd på plass i Kunnskapsdepartementet tidlig uka som kommer.

 

Så vil jeg si at Sandra Borch har gjort et viktig arbeid i min regjering. Hun kom inn som landbruks- og matminister i oktober 2021, og tok på seg jobben som forsknings- og høyere utdanningsminister i august 2023.

Hun var en markant, hardtarbeidende landbruksminister. Og som forsknings- og høyere utdanningsminister, har hun var synlig ute i sektoren og gjennomført mange viktige grep, og jeg har arbeidet nært med henne på mange av disse områdene.

Jeg har satt stor pris på Sandra i regjering. Hun har vært godt likt, en god kollega blant kollegene. Vi har alltid møtt en samvittighetsfull og hardtarbeidende statsråd. Hun har gjort en solid jobb i begge departementer.

Derfor beklager jeg at dette har skjedd, men det er riktig. Det var altså hennes avgjørelse. Hun har begått en feil, trukket en konklusjon, og den har min fulle støtte.