Sandra Borch har møtt Norges Pelsdyralslag

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Landbruks- og matminister Sandra Borch har i dag hatt møte med Norges Pelsdyralslag i forbindelse med at Landbruksdirektoratet har stanset taksering av pelsdyranlegg i regi av Norsk Landbrukstakst.

Administrerende direktør Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratet deltok i møtet og orienterte om status for takseringsarbeidet.

– Det har oppstått en svært kjedelig situasjon når det gjelder taksering av pelsdyranleggene. Den skulle jeg gjerne ha vært foruten, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

– Jeg er opptatt av at takstene skal bli korrekte slik at oppdretterne får et korrekt oppgjør i tråd med Stortingets beslutning, og jeg er opptatt av at det ikke skal bli noen unødvendige forsinkelser på grunn av den situasjonen som har oppstått, fortsetter Borch.

Norges Pelsdyralslag var i møtet blant annet bekymret for at et forsinket erstatningsoppgjør skaper likviditetsutfordninger for sine medlemmer.

– For at konsekvensene for den enkelte oppdretter skal bli så små som mulig, er det viktig og riktig at direktoratet nå vil utbetale forskudd på erstatningen med utgangspunkt i den beregna bruksverdien på anleggene. Jeg er opptatt av at det skjer så raskt som mulig, sier Borch.

Borch understreket også at det er viktig at Landbruksdirektoratet gir fortløpende og god informasjon til pelsdyroppdretterne om det videre arbeidet med erstatningsoppgjøret.

Departementet vil sammen med Landbruksdirektoratet invitere Norges Pelsdyralslag til et møte på administrativt nivå kommende uke om tiltak som kan avhjelpe situasjonen som har oppstått.