Sandra Borch iverksetter utredning av beredskapslagring av korn

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Landbruks- og matministeren har nå sendt bestilling til Landbruksdirektoratet for å utrede beredskapslagring av matkorn i Norge. Frist for utredningen er juni 2022.

– Det er viktig for meg å poengtere at den norske matsikkerheten pr i dag er god, men det er også viktig å tenke beredskap innenfor mattilgang. Selv om Norge normalt får tilgang til det landet trenger for å supplere norsk matproduksjon gjennom import fra verdensmarkedet, vil det i tillegg være viktig for norsk matsikkerhet med etablering av beredskapslagring for matkorn.

Regjeringen iverksetter nå arbeidet med å utrede mulighetene for beredskapslagring for korn, og starter dermed prosessen med å følge opp Hurdalsplattformen som slår fast at det skal etableres beredskapslagring for korn.

– Dette er arbeidet er viktig for å kunne stå bedre rustet for blant annet naturhendelser med avlingssvikt og i møte med sikkerhetspolitiske kriser som den vi opplever nå, sier Borch som har bedt Landbruksdirektoratet å gjøre denne utredningen.

Regjeringen ønsker å legge til rette for mer norsk matkornproduksjon, og vedtok tidligere denne uken at norske bønder skal få økonomisk sikkerhet til å produsere mer matkorn gjennom å tilby økt målpris og økte tilskudd i vårens jordbruksoppgjør.

– Det viktigste vi gjør for matkornberedskapen, er å legge til rette for å produsere så mye som mulig i Norge av det kornet vi trenger. Det er også et viktige tiltak for å øke nasjonal selvforsyning, sier landbruks- og matministeren.

Borch er opptatt av at en beredskapslagring av korn i Norge ikke må gå ut over fattige land.

– Det er viktig å få satt i gang dette arbeidet. En eventuell storstilt etablering av beredskapslagre i den vestlige verden, vil kunne forsterke en krevende situasjon for mange fattige land som er avhengig av å kjøre korn, den dimensjonen er også vi å ta med seg i det arbeidet vi skal gjøre, avslutter Borch.

Utredningen fra Landbruksdirektoratet vil være et viktig grunnlag for regjeringens videre arbeid med beredskapslagring.

Landbruks- og matminister Sandra Borch
Landbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: Torbjørn Tandberg