SDCA: Avtale om flere omforente områder trer i kraft

Avtalen mellom Norge og USA om å inkludere nye omforente områder som del av forsvarssamarbeidet trer i kraft i dag.

Bilde av Sharon E. Hudson-Dea og utenriksminister Eide sittende med avtalene foran seg på et bord med bordflagg
USAs Chargé d'Affaires a.i. Sharon E. Hudson-Dean ved USAs ambassade i Oslo og utenriksminister Espen Barth Eide. Foto: UD

– Dette er positivt for Norge, Norden og Nato. Det innebærer også et stort potensial for et enda tettere nordisk og alliert forsvarssamarbeid, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Utenriksminister Espen Barth Eide og USAs Chargé d'Affaires a.i. Sharon E. Hudson-Dean ved USAs ambassade i Oslo møttes i dag for å utveksle diplomatiske noter. Det innebærer at avtalen om å inkludere åtte nye omforente områder under tilleggsavtalen mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid (Supplementary Defense Cooperation Agreement (SDCA) trer i kraft. Omforente områder er steder som Norge, USA og andre allierte styrker kan bruke i fellesskap for militære formål. Stortinget samtykket til avtalen om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA i juni 2022.

– I dagens sikkerhetspolitiske situasjon er det viktig å styrke forholdet til våre nærmeste allierte. De nye omforente områdene åpner for amerikanske investeringer som vil bidra til å sikre forsyningslinjer over Atlanteren og evnen til å ta imot allierte forsterkninger i Norge. Dette styrker norsk, nordisk og alliert sikkerhet, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). 

De nye omforente områdene er Andøya flystasjon, Ørland flystasjon, Haakonsvern orlogsstasjon, Værnes flystasjon og garnison, Bardufoss flystasjon, Setermoen garnison samt skyte- og øvingsfelt, Osmarka fjellanlegg og Namsen drivstoffanlegg. De eksisterende omforente områdene er Rygge militære flystasjon, Evenes militære flystasjon, Ramsund orlogsstasjon og Sola militære flystasjon.

– Sammen med avtalene om forsvarssamarbeid mellom USA og de tre andre nordiske landene, legger den norske avtalen til rette for et enda sterkere nordisk og alliert forsvarssamarbeid, sier Eide.

Sverige, Danmark og Finland undertegnet i 2023 egne avtaler om forsvarssamarbeid med USA. Avtalene legger opp til opprettelse av 17 omforente områder i Sverige, 15 i Finland og 3 i Danmark. Disse avtalene vil formelt tre i kraft etter godkjennelse i nasjonalforsamlingene.