Utfordringer og muligheter i fremtidens utmark

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale mener det er store muligheter for dem som vil utnytte utmarka til ulike næringsformål. Regelverket skal ytterligere forenkles.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og klima- og miljøminister Vidar Helgesen innledet i dag på seminaret "Fremtiden i utmarka- utfordringer og muligheter".

De tre statsrådene understreket alle at det kan være krevende å forholde seg til lover og regler rundt forvaltningen av utmarka, og at arbeidet med forenklinger skal fortsette.
De tre statsrådene understreket alle at det kan være krevende å forholde seg til lover og regler rundt forvaltningen av utmarka, og at arbeidet med forenklinger skal fortsette. Fra venstre: Jan Tore Sanner, Jon Georg Dale og Vidar Helgesen. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

De tre statsrådene understreket alle at det kan være krevende å forholde seg til lover og regler rundt forvaltningen av utmarka, og at arbeidet med forenklinger skal fortsette.  

– Mange gardsbruk driv, i tillegg til ordinær jordbruksdrift, anna næring med basis i garden sine ressursar. Dette gjev eit viktig, og i mange tilfelle vesentleg, økonomisk bidrag til den samla drifta. Det er eit stort potensial for landbruket til å bli ein viktigare aktør i reiselivet, seier landbruks- og matministeren.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale mener det er store muligheter for dem som vil utnytte utmarka til ulike næringsformål. Regelverket skal ytterligere forenkles. Fra venstre statsekretær Terje Halleland og Jon Georg Dale.
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale mener det er store muligheter for dem som vil utnytte utmarka til ulike næringsformål. Regelverket skal ytterligere forenkles. Fra venstre statssekretær Terje Halleland og Jon Georg Dale. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Sentrale aktører som deltok på seminaret ble utfordret på mulighetene som ligger i den utmarksbaserte virksomheten og på balansen mellom miljø- og næringsutvikling.   

Seminaret ble arrangerert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. 

Se seminaret her:

Nett-tv Fremtiden i utmarka - utfordringer og muligheter

Se sendingen her

Se sendingen her

Til toppen