Sender utredning om BPA på høring

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Helse- og omsorgsdepartementet sender "NOU 2021: 11 - Selvstyrt er velstyrt" på bred høring.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) innebærer at funksjonshemmede får personlige assistenter som bistår i hverdagen. Utvalget har gjennomgått BPA-ordningen og foreslått forbedringer til hvordan BPA kan utformes slik at funksjonshemmede kan leve mest mulige aktive og selvstendige liv. Et viktig premiss for utvalgets arbeid har vært at BPA skal defineres som et likestillingsverktøy, og ikke en helseordning.

– Regjeringen vil at BPA være et reelt verktøy for deltakelse og likestilling. Da må ordningen med BPA forbedres og videreutvikles, og vi må sikre et godt tilbud i hele landet. Vi ønsker nå en bred høring for å få innspill til dette viktige arbeidet, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.  

Høringsfrist er 1. juli 2022

Les høringsbrevet