Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Sier ja til blå vekst i Farsund

– I denne saken har kommunen kommet fram til et godt kompromiss mellom ulike næringsinteresser, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Vi stadfester derfor Farsund kommunes vedtak av kommunedelplan for Farsund-Lista.

Fiskeridirektoratet hadde innsigelse til to områder for taredyrking og et område for uttesting av marine konstruksjoner som er under utvikling. Innsigelsen var begrunnet med at tilgrensende fiskeområder ville bli vanskelige å utnytte kommersielt. Det er sterk strøm i området, og fiskebåtene har behov for store arealer til navigasjon.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger vekt på at områdene er lagt mellom og utenom fiskefeltene, og ikke vil gi større konsekvenser for fiskerinæringen enn det som kan aksepteres. Dette er i tråd med vurderingen til Nærings- og fiskeridepartementet.

– Her må kommunens ønske om å legge til rette for ny næringsvirksomhet i sjøområdene veie tyngst, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Farsund kommune – innsigelse til kommunedelplan for Farsund–Lista

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen