Sier ja til nye næringsarealer og leiligheter i Vadsø sentrum

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier ja til nye leiligheter og næringsarealer i Kaigata 2 i Vadsø. – Det betyr at arbeidet med å utvikle havnepromenaden i Vadsø sentrum kan starte, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Departementet godkjenner reguleringsplanen som åpner for et nytt bygg på 3500 kvadratmeter fordelt over fire etasjer. Bygget skal gi plass til leiligheter og næringsareal.

Finnmark fylkeskommune har fremmet innsigelse mot kommunens plan fordi de mener at høyde og volum på utbyggingen kommer i konflikt med kulturminneinteressene i området.

Departementet tar ikke innsigelsen til følge.

– Selv om prosjektet er relativt stort, utgjør uenigheten om byggehøyde kun én meter. I avveiningen mot andre samfunnsinteresser mener jeg at kulturminneinteressene ikke veier så tungt at kommunens ønske må settes til side, sier Mæland.

Kulturminneverdiene er knyttet til gjenreisningsbebyggelsen etter andre verdenskrig. Vadsø kommune mener at den planlagte utbyggingen tar tilstrekkelig hensyn til kulturminneinteressene i området.

Vadsø kommune - innsigelse til reguleringsplan for Kaigata  (PDF)

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen