Huitfeldt og Barth Eide deltar på sikkerhetskonferansen i München

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt og klima- og miljøminister Espen Barth Eide deltar på den årlige sikkerhetskonferansen i München 18.-20. februar 2022.

Siden 1963 har den tradisjonsrike konferansen i München samlet statsledere, ministere, ledende eksperter og embetsmenn for å diskutere aktuelle sikkerhetspolitiske spørsmål. Konferansen bidrar til oppdatert debatt om sikkerhetspolitikk, som også berører norske interesser. Det er i tillegg en viktig arena for bilaterale møter. Årets konferanse går av stabelen samtidig som det er en spent situasjon i Europa.

– Vi er svært bekymret for Russlands storstilte og uprovoserte styrkeoppbygging mot Ukraina. Sammen med allierte i Nato er vi tydelige på at Russland må senke spenningsnivået, trekke styrkene sine tilbake, og velge det politiske sporet, sier utenriksministerminister Anniken Huitfeldt.

Norge har tett kontakt med allierte og partnere, inkludert EU. Vi vil bidra til en samlet og enhetlig respons på Russlands opptreden. Norge har sluttet seg til alle sanksjonene EU har innført som følge av Russlands folkerettsstridige handlinger i Ukraina.

Klima- og naturkrisen også et viktig tema på konferansen. Det samme er energiens geopolitikk: Når verden beveger seg fra fossile til fornybare energisystemer, endres globale maktforhold. Noen taper og noen vinner. I militære fagmiljøer er et nå en økende interesse for de teknologiske mulighetene som følger av det grønne skiftet.

– Klimaendringene fører til en mer ustabil verden og undergraver livsgrunnlaget for stadig flere mennesker på kloden. De fører til omfattende flyktningstrømmer, sammenbrudd i infrastruktur, matproduksjon og næringsveier og kan forsterke eksisterende og bidra til nye konflikter. Dette er 16. gang jeg deltar på sikkerhetskonferansen i München, og det er interessant å se hvordan sammenhengen mellom sikkerhet og klimaendringer står stadig mer sentralt her, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.