Norge øker støtten til sivile i Afghanistan

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Afghanistan står overfor enorme utfordringer, både politiske og humanitære. Barn er spesielt utsatt i den alvorlige humanitære situasjonen. Norge gir 700 millioner kroner til humanitær assistanse og bistand til Afghanistan i 2022, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt. Norsk støtte går ikke til Taliban-regimet.

Afghanistan står i en prekær humanitær krise. Den afghanske befolkningen trenger støtte fra det internasjonale samfunn. Utenriksminister Anniken Huitfeldt representerer Norge på giverkonferansen for Afghanistan den 31. mars. Konferansen er ledet av FN, Storbritannia, Tyskland og Qatar. Konferansen foregår virtuelt. 

– Selv om krigen i Ukraina legger beslag på både oppmerksomhet og store ressurser, er det viktig å ikke glemme humanitære kriser ellers i verden. Det gjelder ikke minst Afghanistan, der halve befolkningen står i fare for å sulte og over 90 prosent nå lever under fattigdomsgrensen, sier Huitfeldt. 

Etter Talibans maktovertakelse i august i fjor, står det internasjonale samfunnet uten en anerkjent regjering vi kan samarbeide med. Norges bistand går derfor i sin helhet gjennom FN, Verdensbanken og frivillige organisasjoner.

– Norge opprettholder vårt sterke engasjement for det afghanske folket. Fordi behovene øker, vil Norge gi 700 millioner kroner til humanitær bistand og grunnleggende tjenester, sier Huitfeldt. 

– Situasjonen vil påvirke den kommende generasjonen og samfunnsutviklingen i årene som kommer. Vi vil bidra til grunnleggende tjenester som helse og utdanning, så sant både jenter og gutter har tilgang. Vi vil også bidra til at afghaneres livsgrunnlag ikke kollapser, sier Huitfeldt.

Hovedansvaret for krisen ligger hos de som styrer landet. Taliban må lytte til appellene fra det afghanske folket og det internasjonale samfunnet: Å respektere menneskerettighetene og å etablere en mer inkluderende og representativ regjering.

– Rapportene om at Talibans øverste ledelse har utsatt skoleåpning for jenter er veldig skuffende. Det er et brudd på jenters rettigheter og i strid med forsikringene Taliban har kommet med tidligere, blant annet i Oslo. Vi gir klar beskjed til Taliban om at vi forventer at de står ved sine løfter til det afghanske folket om jenters tilgang til utdanning, sier Huitfeldt.

FNs sikkerhetsråd vedtok på norsk initiativ en uttalelse som uttrykte dyp bekymring over Talibans beslutning og klart slo fast at jenter og gutter har lik rett til skolegang. Også på andre områder er menneskerettighetssituasjonen bekymringsverdig, ikke minst kvinners rettigheter. 

– Men vi kan ikke unnlate å gi mennesker i en prekær humanitær situasjon nødvendig bistand fordi de lever under et regime vi ikke liker, sier Huitfeldt.