Skatteetatens vedtak i pendlerboligsakene

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Onsdag 26. oktober fikk Statsministerens kontor (SMK) Skatteetatens vedtak i pendlerboligsakene. SMK skal nå gå grundig gjennom det omfattende vedtaket.

Skatteetaten mener Statsministerens kontor skal etterbetale 195 889 kroner i arbeidsgiveravgift.

Vedtaket kommer etter Skatteetatens kontroll av grunnlaget for arbeidsgiveravgift for pendlerboliger som SMK har stilt til disposisjon for regjeringspolitikere i perioden 1. januar 2017 til og med 31. desember 2020.

16. juni i år mottok SMK et forhåndsvarsel i denne saken fra Skatteetaten. 29. august svarte SMK på dette forhåndsvarselet. I svarbrevet la SMK til grunn en annen lovtolkning enn Skatteetaten.


Omfattende vedtak
For Statsministerens kontors del omfatter Skatteetatens kontroll 95 politikere som hadde pendlerbolig under regjeringen Solberg i perioden 2017-2020. Skatteetaten har kontrollert hver av disse politikerne, og mener 12 har skattet feil. Det får også konsekvenser for hvor mye arbeidsgiveravgift Skatteetaten mener SMK skal betale. Skatteetatens vedtak bygger på den samme lovtolkningen som i forhåndsvarselet.

I forhåndsvarselet mente Skatteetaten at SMK hadde betalt 353 495 kroner for lite i arbeidsgiveravgift. I vedtaket har Skatteetaten redusert summen til 195 889 kroner. SMK blir i vedtaket ikke ilagt tilleggsskatt.

– Skatteetaten har nå truffet vedtak i saken, og vi fikk dette i dag. Vedtaket viser at de fleste som er kontrollert har skattet riktig, men Skatteetaten mener også at noen har skattet for lite og at SMK derfor har betalt for lite arbeidsgiveravgift, sier kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved Statsministerens kontor.

Hjukse påpeker at Skatteetatens vedtak er omfattende, med mange faktaopplysninger og vurderinger.

-  Vi skal nå gå grundig gjennom vedtaket. Det er naturlig å bruke noe tid før vi sier noe om hvordan vi følger opp dette, sier Anne Kristin Hjukse.

Skatteetaten opplyser i vedtaket at klagefristen er seks uker.


Bakgrunn
SMK har en arbeidsgiverfunksjon for politikere som jobber i regjeringsapparatet. SMK innberetter derfor politikernes lønn og naturalytelser, blant annet pendlerbolig, til skattemyndighetene. I den forbindelse vurderer kontoret om en ytelse skal innberettes som skattepliktig eller -fri ut fra gjeldende skatteregler. Dersom ytelsen er skattepliktig, skal SMK betale arbeidsgiveravgift for verdien av ytelsen.

Om politikeren skal skatte av pendlerboligen, avhenger av politikerens forhold og skattereglene. SMK ber derfor politikeren om relevante opplysninger og innberetter boligen ut fra de opplysningene kontoret får og vår vurdering av skatteplikten.

Enkelte deler av brevet er sladdet fordi de inneholder informasjon som kan identifisere enkeltpersoner og gi opplysninger om personlige forhold som er taushetsbelagte. Delene er derfor unntatt offentlighet etter offentleglova § 13 første ledd og forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1.