Forsiden

Skjæran møtte Storbritannias ambassadør

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran møtte onsdag 21. desember Storbritannias ambassadør til Norge, Richard Wood.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran sammen med Storbritannias ambassadør.
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran sammen med Storbritannias ambassadør Richard Wood. Foto: NFD

Storbritannia er en viktig samarbeidspartner for Norge på flere områder, som bilateralt fiskerisamarbeid, handel med sjømat og samarbeid på det maritime området.

– Vi hadde et godt møte hvor vi blant annet diskuterte hvordan vi kan utvikle videre det konstruktive samarbeidet vi har på fiskeriforvaltningsområdet og hvilke utfordringer vi venter fremover, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. 

Storbritannia er et av Norges viktigste eksportmarkeder for sjømat.

– Vi drøftet derfor muligheten for å innrette rammene for handel så enkelt som mulig uten at nye handelsbarrierer innføres på det veterinære området, sier Skjæran. 

Wood og Skjæran var enige om å fortsette samtalene mellom de to landene når statsråden skal til Storbritannia tidlig i 2023.