Skjerper reiserådet for Iran

På grunn av den uforutsigbare sikkerhetssituasjonen skjerper utenriksdepartementet reiserådet for Iran, og oppfordrer norske borgere til å forlate landet.

Utenriksdepartementet har frarådet alle reiser til Iran siden 12. oktober 2022. Situasjonen i Iran er spent og uforutsigbar. Risikoen for opptrapping av konflikten mellom Iran og Israel, og forverring av sikkerhetssituasjonen er grunnen til vi nå skjerper reiserådet. Det er fortsatt mulig å forlate Iran, og vi oppfordrer norske borgere til å benytte seg av denne muligheten. Hvis sikkerhetssituasjonen forverres, kan det bli vanskelig å reise.

Reiseråd for Iran

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Iran, og oppfordrer de som allerede er i Iran til å forlate landet.

UD har svært begrenset kapasitet til å yte konsulære tjenester i Iran, og vil ha svært begrensede muligheter for å yte noen form for konsulære tjenester ved en forverring av sikkerhetssituasjonen.

UDs mulighet til å yte konsulær bistand til nordmenn som også er iranske statsborgere er ytterligere innskrenket av at Iran ikke anerkjenner doble statsborgerskap.