Søker etter ny klimaforhandler

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norges forhandlingsleder for de internasjonale klimaforhandlingene, Aslak Brun, går tilbake til Utenriksdepartementet.

– Jeg takker Aslak Brun for den store innsatsen han har gjort for verdens klima ved å bidra til å få i havn en klimaavtale i Paris. Gjennom de tre årene han var Norges klimaforhandler har han bidratt til at Norge har hatt en viktig rolle i de internasjonale klimaforhandlingene, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Aslak Brun har hatt permisjon fra Utenriksdepartementet siden han i 2013 gikk inn i stillingen som Norges forhandlingsleder. Sluttforhandlingene om klimaavtalen i Paris i fjor er et godt minne. Foto: Bjørn Stuedal.

Aslak Brun har hatt permisjon fra Utenriksdepartementet siden han i 2013 gikk inn i stillingen som Norges forhandlingsleder. Sluttforhandlingene om klimaavtalen i Paris i fjor er et godt minne. Foto: Bjørn Stuedal.

– Jeg stolt over det Norge bidro med til enigheten om Parisavtalen. Avtalen overrasket en hel verden med sin visjon om en klimanøytral framtid og sitt system for økt klimainnsats over tid. Jeg er sikker på at Norge fortsatt tar en ledende rolle i klimaforhandlingene, sier Aslak Brun.

Ny forhandlingsleder

Forhandlingslederen leder den norske forhandlingsdelegasjonen under forhandlingsmøter under FNs klimakonvensjon. Vedkommende leder også arbeidet med norske posisjoner og strategier mellom forhandlingsmøtene, i tett dialog med berørte departementer.

Klima- og miljødepartementet søker nå etter ny forhandlingsleder for de internasjonale klimaforhandlingene

Parisavtalen

  • Vedtatt 12. desember 2015. Formålet er å holde den globale oppvarmingen godt under 2 grader og tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.
  • Skal også bidra til å øke evnen til å tilpasse seg skadevirkningene av klimaendringene og sikre finansiering av en lavutslippsutvikling.
  • Trer i kraft når 55 land med 55 prosent av de globale utslippene av klimagasser har ratifisert avtalen.
  • Til nå har 177 land undertegnet avtalen og 17 land har ratifisert den.
  • Regjeringen la 29. april fram en proposisjon om samtykke til at Norge går med i avtalen. Stortinget behandler forslaget 14. juni.