TFO 2023

Søkere på utvinningstillatelser på norsk sokkel

Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra 25 selskaper i forbindelse med utlysningen av TFO 2023.

— Vi har mottatt et stort antall søknader fra de aktive selskapene på norsk sokkel for å lete etter nye petroleumsressurser i de utlyste områdene. Uten leting og nye funn vil vi verken kunne opprettholde produksjonen av olje og gass over tid eller videreutvikle petroleumssektoren og alle arbeidsplassene i næringen. At oljeselskapene viser så stor interesse for tildeling av nye utvinningstillatelser og leting på norsk sokkel er derfor veldig bra, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er den årlige konsesjonsrunden for de mest kjente leteområdene på norsk sokkel, og omfatter størstedelen av de tilgjengelige leteområdene.

Ved søknadsfristens utløp 23. august hadde departementet mottatt søknader fra til sammen 25 selskaper om nye tildelinger. Av konkurransemessige hensyn offentliggjør ikke departementet det totale antall søknader.

TFO-området utvides etter hvert som den geologiske kunnskapen i områder på norsk sokkel økes. I forbindelse med årets konsesjonsrunde ble det forhåndsdefinerte området utvidet i Barentshavet og Norskehavet.

TFO 2023 ble utlyst 10. mai 2023. Det tas sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i begynnelsen av 2024.

Fullstendig utlysningstekst, oppdatert kart over utlyste blokker, HMS-, miljø- og fiskeriforhold og ytterligere informasjon er tilgjengelig på Oljedirektoratets nettsider

Listen over selskaper som har søkt:

A/S Norske Shell

Aker BP ASA

Concedo AS

ConocoPhillips Skandinavia AS

DNO Norge AS

Equinor Energy AS

Harbour Energy Norge AS

INPEX Idemitsu Norge AS

KUFPEC Norway AS

Lime Petroleum AS

Longboat JAPEX Norge AS

M Vest Energy AS

Neptune Energy Norge AS

OKEA ASA

OMV (Norge) AS

Pandion Energy AS

Petrolia NOCO AS

PGNiG Upstream Norway AS

Repsol Norge AS

Source Energy AS

Sval Energi AS

TotalEnergies EP Norge AS

Vår Energi ASA

Wellesley Petroleum AS

Wintershall Dea Norge AS

Bakgrunn

Før det kan tildeles tillatelser til petroleumsaktivitet i et område på norsk kontinentalsokkel, må området være åpnet for petroleumsvirksomhet. Det kan kun tildeles utvinningstillatelser i områder som er åpnet og tilgjengelig for petroleumsvirksomhet.

En utvinningstillatelse gir enerett til undersøkelse, leteboring og utvinning av petroleum innenfor tillatelsens geografiske område. Utvinningstillatelser blir normalt tildelt gjennom konsesjonsrunder. I en konsesjonsrunde kunngjør departementet visse geografiske områder der selskapene kan søke om utvinningstillatelser. På bakgrunn av søknadene som kommer inn tildeles utvinningstillatelse til en gruppe selskaper på bakgrunn av saklige, objektive, ikke-diskriminerende og på forhånd kunngjorte kriterier. Departementet utpeker en operatør for hver utvinningstillatelse.

De årlige konsesjonsrundene med tildeling i forhåndsdefinerte områder ble innført i 2003. Målet var å legge til rette for å påvise og utvinne lønnsomme ressurser i modne områder før eksisterende infrastruktur blir stengt ned. TFO-konsesjonsrundene skjer årlig og innenfor et forhåndsdefinert område. Dette gir selskapene forutsigbarhet om hvilke områder som det er mulig å søke på i TFO. Det legger til rette for jevnt påfyll av nytt leteareal for selskapene, noe som er viktig for å oppnå en effektiv utforskning i næringen. Over tid utvides TFO-området basert på petroleumsfaglige vurderinger av områdenes modenhet, og særlig av behovet for stegvis leting og utnyttelse av tidskritiske ressurser. I dag omfatter TFO-området størstedelen av åpnet, tilgjengelig leteareal på norsk kontinentalsokkel.