Søkjarar til stillinga som finansråd i Finansdepartementet

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Søknadsfristen til stillinga som finansråd gjekk ut 17. mars 2023. Det er 11 søkjarar til stillinga.

Namn

Alder

Yrke

Poststad

Kjønn

Lotte Aunøien Tøften

25

Omsorgsmedarbeidar

Hitra kommune

Kvinne

 

Wilfredo Jr. Bernante

34

Sjukepleiar

Oslo

Mann

Priyanka Anand

36

Permanent resident

Viken

Kvinne

Maryam Irani

39

phd position

 

Kvinne

Pradeep Kathane

25

Senior Financial Services Manager

Nagpur

Mann

Lars-Henrik Myrmel-Johansen

49

Ekspedisjonssjef

Oslo

Mann

Even Eide

28

Arbeidssøkar

Sandane

Mann

Amund Holmsen

54

Ekspedisjonssjef

Nordre Follo

Mann

Erik Løes

56

Konsulent

Slependen

Mann

Øystein Forbregd

41

Sjølvstendig

Vinstra

Mann

Ole Bjørn Røste

59

Førsteamanuensis

 

Mann

Søkjarlista vil danne grunnlag for vidare prosess. Finansråden blir utnemnd av Kongen i statsråd.